10 שאלות למחשבה על חדשנות בחינוך

1. האם בתי הספר ביישוב שלך שונים משמעותית מבתי ספר בהם למדת אתה?
2. האם התלמידים בבתי הספר לומדים לפחות חצי מהזמן שלא באמצעות לוח וגיר?
3. האם אחוז גבוה מבני הנוער בישוב שלך תורמים לקהילה על בסיס קבוע?
4. האם בתי הספר ביישוב שלך פעילים לאחר שעות הלימודים עבור כל הגילאים?
5. האם אתה שבע רצון משיתופי הפעולה בין המנהלים ובתי הספר ביישוב שלך?
6. האם אתה יודע מהי התשואה על ההון המושקע בחינוך ביישוב שלך?
7. האם מערכת החינוך ביישוב שלך יכולה לשמש מודל למערכות חינוך אחרות?
8. האם אנשים באים לגור ביישוב שלך בגלל מערכת החינוך?
9. כשתשאל את התלמידים "האם אתם אוהבים ללמוד בביה"ס?" כיצד ישיבו על השאלה?
10. האם אתה יודע בוודאות את התשובה לשאלה מספר 9?

אם ענית לא על יותר מ-5 שאלות, כנראה שיש פער גדול בין מערכת החינוך שהיית רוצה שתהיה לעיר שלך, לבין המציאות בשטח. המתודולוגיות שפותחו בחברת מארגים יסייעו לך לאבחן את החוזקות והחולשות של מערכת החינוך שלך וייתנו בידך כלים מעשיים ליצירת חדשנות אמיתית.

לעמוד הקודם

10 שאלות למחשבה על חדשנות בחינוך