התנגדויות או לא להיות

שינוי הוא חלק בלתי נפרד מקיומנו ומשום כך ניתן היה לצפות כי טבעו של שינוי והדרכים לחוללו יהיו ברורים לגמרי. אולם הגלוי ביותר הוא לעיתים הקשה ביותר לתפיסה. (ואצלביק 1979)

התנגדות היא רגש, עמדה (או שילוב שלהם) המבטאים אי הסכמה, אי שביעות רצון או חוסר נכונות לקבל את השינוי. (פוקס, 1999). התנגדות יכולה להיות קוגניטיבית, אמוציונאלית או התנהגותית. היא יכולה להיות מודעת והכרתית או תת הכרתית נסתרת. התנגדות יכולה להתבטא בצורה פאסיבית או בצורה אקטיבית ישירה או עקיפה . התנגדות יכולה להיות של יחיד או של קבוצה.
התנגדויות הן מרכיב מרכזי בחיי היומיום של בעלי תפקידים בכל ארגון ובכלל זה מובילי מערכות חינוך המבקשים להוביל שינוי: מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי בתי ספר, רכזים פדגוגיים ובעלי תפקידים נוספים במערכת. למרות השינויים בעולם החיצוני הסובב את מערכת החינוך ולמרות חוסר שביעות הרצון מהמצב הקיים מובילי שינוי במערכות חינוך נתקלים בהתנגדויות לשינוי הקיים. שינויים בתפיסות חינוכיות ,בדרכי ההוראה, במבנה הלימודים, במבנה הארגוני ועוד זוכות לתגובות שכיחות בהתמודדות עם שינוי: "מי צריך את השינוי הזה"?, "מה רע במה שקיים" ?, "אין צורך בזה", "חבל על הזמן " , "איפה ניסו את זה" ? ....
היכולת של בעל התפקיד להתמודד בהצלחה עם התנגדויות ולהתקדם תלויה ביכולתו להכיר בהן כחלק מתהליך השינוי כנאמר: "התנגדויות או לא להיות", להיערך בהתאם ולפעול :לזהות את מקורות ההתנגדות , לאתר את המתנגדים, להבחין בין סוגי התנגדויות , להבין מדוע הם מתנגדים, להכיר מגוון אסטרטגיות לטיפול בהתנגדויות ולהתאים את אסטרטגיית הטיפול הרלוונטית. בעלי תפקידים מובילי שינוי נדרשים לרכוש ידע ומיומנויות בתחום הטיפול בהתנגדויות. סימולציות, ניתוח חקרה מקרים ולמידה מהספרות המקצועית ומעמיתים יכולה לסייע לפתח מיומנויות נרכשות אלה ולהתקדם.

מבחר המלצות לטיפול בהתנגדויות

 לא להתעלם מהתנגדויות ולא להיבהל מהן.
 לאבחן את גורמי ההתנגדות בתהליך מעגלי.
 להתאים את דרך ההתמודדות לסוג ההתנגדות.
 לטפל באופן אישי במתנגדים תוך מתן כבוד בהתאם לצרכיהם.
 לדאוג לזרימת תקשורת.
 לתכנן מנגנוני תמיכה בהתאמה לצרכים.
 לשקף.
 לבודד גורמים.
 לפתח כושר הכלה.
 לשתף !!!!

דוגמא : סדנה לפיתוח מיומנויות הנחייה בדגש על טיפול בהתנגדויות , עבודה פורום המנהלים הפדגוגיים ובעלי תפקידים בחינוך העל-יסודי ברמת גן

לעמוד הקודם