30% עליה בזכאות לבגרות בשנה אחת

בתי ספר על-יסודיים נמדדים בעיקר על פי הישגיהם בבחינות הבגרות לפיכך, היעד המרכזי של כל בית- ספר על-יסודי הוא עלייה במספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות. הדרך הנפוצה להשגת יעד זה היא תגבור לימודים בתחומי הדעת: עוד שעות מתמטיקה... עוד שעות לשון... ועוד שעות היסטוריה... זאת לאורך כל השנה ובימים מרוכזים לקראת הבחינה. על אף ההצלחה שבתי ספר רבים מציגים – הנמדדת בשיפור שעורי הזכאות לבגרות - ישנם בתי ספר שאינם מסתפקים בתכנית פעולה זו. אלה הם בתי ספר המחפשים תכנית שתאפשר להם להתחדש ולהשתפר במכלול הפעילות הבית ספרית.
המדובר בבתי ספר על-יסודיים שאינם מסתפקים רק בשיפור הישגיהם בבגרות אלא מבקשים לפעול כך שגם בטווח הארוך תהליכי הלמידה וההוראה המתקיימים במסגרתם יהיו משמעותיים: ישפיעו על המוטיבציה ללמוד, על האופן שבו תלמידים ומורים מקיימים שיח וגם על התוצאות הנמדדות (בין היתר ציונים והישגים). מבחינתם התוצאות הסופיות יושגו בדרך של יצירת שינוי תרבותי ארגוני הכולל הבנייה של פדגוגיה אחרת , כזו שתתן את אותותיה ותשפיע על מימדים רבים בעשייה. דרך זו הולמת במיוחד בתי ספר המתמודדים עם אוכלוסיית תלמידים חלשה והסובלים מדימוי עצמי נמוך בעיני הקהילה שבה הם פועלים ובעיני התלמידים ומוריהם. בבתי ספר אלו פועלים צוותים הצריכים לתת מענה לתלמידים שחוו כישלונות ,צברו פערים לימודיים ונושאים אתם קשיים רגשיים וחברתיים. בדרך כלל הם אינם מצליחים להציג מגמת עלייה משמעותית בהישגי תלמידים בבחינות הבגרות רק באמצעות תגבור לימודים . בתי ספר אלה נדרשים לתוכנית מערכתית לקידום הישגים שתתייחס למגוון רחב של צרכים ותיתן מענה למרכיבים חינוכיים, פדגוגיים וארגוניים ותפעל במקביל בכל רמות הארגון מרמת הבעלות ועד אחרון התלמידים.

דוגמה: התוכנית לפיתוח מערכתי של בתי-ספר ברשת נעמת במגזר הערבי

בתי הספר של רשת נעמ"ת במגזר הערבי הינם בתי-ספר תלת שנתיים י-יב. בתי ספר אלה קולטים תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים, לעיתים עם קשיים בקריאה וכתיבה ומובילים את חלקם לתעודת בגרות מלאה.
בשנת תשס"ח הוחלט לקדם בבתי הספר של רשת נעמ"ת במגזר הערבי בצפון הארץ תוכנית מערכתית לקידום הישגים ולהציג תוך זמן קצר עלייה משמעותית בזכאות לבגרות. ואכן, באחד מבתי הספר האלה נרשמה בשנת תשס"ט עלייה מ- 0% בגרות ל- 30%

כיצד עושים זאת?

משלבים בין: תחושת שליחות, גאוות יחידה, אמונה בעצמי ובתלמיד, רצון להצליח עם מכוונות למטרות ויעדים, תכנון ברמה גבוה, פרואקטיביות של כולם ובמגוון תחומים, תמיכה וליווי מקצועי, מעקב ובקרה ושיפור תוך כדי תנועה.
פועלים במקביל במספר ערוצים:
 מקבלים החלטה שרוצים לשנות את המציאות .
 בוחרים גוף מקצועי , מגייסים תקציבים , מאגמים משאבים ומגבשים תוכנית לשלוש שנים.
 מקימים צוות היגוי לתוכנית בהובלת מנהלת הרשת ובהשתתפות המפקחות : הצוות מגבש
מטרות וקובע יעדים, בונה תוכנית הטמעה וקובע מהלכים למעקב ובקרה.
 ממנים מנהלת פרויקט המקשרת בין השטח לרשת ואחראית על ההטמעה והיישום.
 מקימים פורום מנהלים לומד, הנפגש אחת לחודש ומטפלים בסוגיות רלוונטיות לכלל המנהלים ברשת , נותנים במה למנהלים להציג הישגיהם וללמוד מעמיתים.
 מלווים באופן אישי את המנהל בהתאם לצרכיו לצרכי בית-הספר ולמטרות שהוגדרו.
 מסייעים למנהל לפתח צוות מוביל ומלווים אותו בתהליך פיתוחו.
 מלווים צוותי מורים בחשיפה לשיטות הוראה ובתהליך יישומן בכיתה.
 מפתחים כלים ומהלכים לקידום התלמידים.
 מנסחים מטרות וממקדים יעדים מדידים ברמת הרשת, בית-הספר , המנהל, צוות המורים והתלמידים .
 מפתחים כלים למיפוי תלמידים ודרכים רלוונטיות לקידומם.
 בונים תוכנית התקדמות אישית לכל תלמידה ומיישמים אותה.
 מארגנים מחדש את מבנה הלימודים של בית הספר בהתאם לצרכי התלמידות ומאגמים את כלל המשאבים.
 משתפים הורים, חושפים את הישגי בית הספר בפני הקהילה.
 ממתגים את בתי-הספר, עובדים על גאוות יחידה ומתמקמים מחדש בקהילה.

לעמוד הקודם