להצמיח את בית הספר של המחר

תהליך הבנייה מחדש של מערכת חינוכית מתייחס להקמה של בית ספר חדש או להובלת שינוי מערכתי באחד מבתי הספר הקיימים ביישוב, מקצתם או כולם או של המערכת החינוכית היישובית כולה. בכל אחת מהרמות שהוזכרו, זהו מהלך מקיף, המייצר הזדמנות לשיפור והתחדשות, והפיכת מערכת החינוך כולה לאטרקטיבית, רלוונטית ומשמעותית עבור הבאים בשעריה. מערכת השמה דגש על החינוך הערכי, מטפחת את ההישגים ואת המצוינות של הפרט ושל הקהילה כולה, מותאמת לעידן החדש ונותנת מענה לצרכי הקהילה בה היא פועלת.
תהליך ההבנייה מחדש יכול להפוך לאירוע מכונן בחייו של יישוב. בכוחו ליצור תחושה של התחדשות בבית הספר, להשפיע על מוסדות החינוך האחרים בישוב ולהעלות את רף הציפיות של התושבים מכל בתי הספר ומן החינוך. ניתן להפכו למנוף לפיתוח מודל חינוכי חדשני ולחיבור הקהילה לעשייה החינוכית, תוך רתימתה ללקיחת אחריות על החינוך של כלל הילדים ביישוב.

מצד אחד התהליך מעורר תחושות חיוביות ודינאמיקה של עשייה והתקדמות ומצד שני מעלה דילמות וחששות הן בקרב מובילי המהלך והן בקרב לקוחותיו – התלמידים וההורים. האם בית הספר המתחדש ייתן מענה הולם? האם יעמוד בסטנדרטים של בתי ספר טובים? האם יצליח להוביל את התלמידים להצלחה ? האם יעמוד בנטל הכלכלי ? בלוחות הזמנים ? במה יהיה שונה מבתי ספר אחרים? האם המהלך כדאי? מה נרוויח מזה? האם הילד הפרטי שלי יהיה יותר מאושר בו? ועוד... היכולת להתגבר על חששות אלה ולהצליח טמונים במנהיגות המקומית וביכולתה להוביל מהלך מקיף של שינוי, להפעיל שיקולי דעת ולקבל החלטות מושכלות תוך יצירת הסכמות והבנות בקרב האוכלוסיה. בתהליכים אלה, הנחייה וליווי מקצועי , מהווים תנאי הכרחי, המשפיע על הצלחת התהליך.

התהליך:

יישוב הלוקח על עצמו להוביל הבנייה מחדש נדרש לתהליך מורכב הכולל בניית חזון חינוכי, התווית תכנית פעולה ואסטרטגיה ליישום והובלה של תהליך הטמעה בשדה, תוך אימוץ העקרונות הבאים:
1. שינוי חינוכי משמעותי עשוי להתחולל רק אם הוא מערכתי ומתייחס לכלל הרכיבים של המערכת החינוכית : תפיסות ועמדות חינוכיות, המבנה הארגוני, מבנה הלימודים, שיטות ההוראה ותהליך תכנון הלימודים, דרכי ההערכה
2. שינוי משמעותי הוא שינוי הצומח מן השדה ומערב את כל השותפים לעשייה החינוכית ובעלי העניין: הפיקוח, הרשות המקומית, המנהלים, ההורים ואף התלמידים, עונה על צרכים שהוגדרו ע"י השדה ועל ציפיותיו ומתבצע תוך דיאלוג ושותפות עם אנשי השדה והשותפים השונים.
3. תהליך שינוי משמעותי אורך זמן והוא כרוך בגיבוש מחדש של אמונות חינוכיות , ערכים, רכישת כלים, מיומנויות וכישורים חדשים .
4. תהליך שינוי חינוכי משמעותי צריך להיות מובל על ידי קאדר של מנהיגות חינוכית מקומית. בשל החשיבות הרבה של מרכיב זה, יש לכלול בתהליך הפיתוח רכיב המתייחס לגיבוש קאדר זה, דפוסי עבודתו ודרכי השפעתו.
5. עבודת צוות ולמידת עמיתים היא יצירתית , מפרה ומשמשת זרז חיוני בתהליכי שינוי ומהווה מרכיב משמעותי נוסף בתהליך. במושג עבודת צוות הכוונה היא הן לעבודה של צוותים מעורבים – מתוך כלל המוסדות החינוכיים הלוקחים חלק בתהליך ונמצאים בתהליכי הבנייה מחדש והן בתוך בית-הספר .

התהליך כולל ניסוח והגדרה של תפיסה חינוכית, על פיה יפותח מודל חינוכי מקובל על הקהילה ומרכיביה ותבנה תכנית פעולה המתחשבת במגוון אילוצים ושיקולים רחבים מהם פוליטיים, חברתיים וכלכליים. בשלב היישום התכנית תעובד ותוטמע בבתי הספר ביישוב בהתאמה לצרכי המקום והזמן.
תרגום התפיסה החינוכית והרעיונות למעשה החינוכי היומיומי הוא מהלך שעיקרו קבלת החלטות על מבנה הלימודים, תוכניות הלימודים, מסלולי הלימוד/מגמות הלימוד, שיטות ההוראה, דרכי ההערכה, המבנה הארגוני של בית הספר, המבנה הניהולי של בית הספר, התוכנית הכלכלית של בית הספר, הכנת התלמידים למעברים הנדרשים ועוד.. כל הרכיבים האלה , כולל הרכיבים הנראים לכאורה טכניים או שוליים, מציפים נושאים עקרוניים ומורכבים שהטיפול בהם אינו מיידי או טריוויאלי.

דוגמא: ליווי תהליך ההקמה של בית הספר התיכון החדש בזיכרון יעקב.

לעמוד הקודם

להצמיח את בית הספר של המחר