מצטיינים ביסודי נושרים בתיכון? תוכנית "מעברים"

כללי:

המעבר ממסגרת מוכרת וידועה למסגרת חדשה בעלת קודים חדשים ודרישות חדשות הוא תהליך שינוי עבור כלל התלמידים ובאופן טבעי הוא מלווה בציפיות ותקוות חדשות אך גם בחששות, חרדות והתלבטויות רבות שיש להן השלכות התנהגותיות, קוגניטיביות וריגשיות. תלמידים שונים חווים את המעבר בעוצמות שונות. תלמידים שונים זקוקים לטווחי זמן שונים כדי להסתגל למעבר ולהפנים אותו. במהלך המעבר התלמיד עלול לחוות לחץ ורגישות מוגברים בתגובה לשינויים אליהם עליו להסתגל. במעבר עלולים להיווצר אצל הפרט בעיות התנהגות, ירידה בהישגים הלימודיים, התגברות החרדה, בעיקר סביב נושאים חברתיים (להתקבל ע"י קבוצת שווים) והצורך לענות על ציפיות הסביבה הלימודית החדשה. קשיים במעברים עלולים לגרום לכך שתלמידים מצטיינים במסגרת אחת לא יצליחו להגיע להישגים נדרשים במסגרת החדשה.
תוכנית "מעברים" יישובית נועדה לפתח רמה גבוהה של תיאום בין כל המערכות, לתת בידי המורים והתלמידים כלים לבצע את המעבר למסגרת לימודים חדשה ביתר קלות ולהתקדם מבחינה רגשית, חברתית ולימודית.

דוגמה: פיתוח תוכנית מעברים יישובית

במגדל העמק זיהו כי ה"מעבר" בין מוסדות החינוך מגן-יב' מהווה "צומת" משמעותית ברצף החינוכי וכי ההתמקדות בחוליה זו עשוי להגביר את סיכויי ההצלחה של התלמידים בבית הספר. בישוב הוקמו צוותים שפיתחו תוכנית מערכתית הכוללת הכנה למעבר למסגרת החדשה וקליטה במסגרת החדשה.

התוצר:

תוכנית "מעברים יישובית" הכוללת פעילויות מגן-יב' הפרוסות על פני חודשי השנה והמקיפות את כלל המערכת.

תהליך פיתוח תוכנית מעברים במגדל העמק - תשס”טלראש העמוד

לעמוד הקודם