שושיק לוי - יפרח
054.4646117
shoshik@zahav.net.il

ד"ר טובה מיטלמן - בונה
052.6545617
tova_m@netvision.net.il

​טלפקס: 077.4324696​
כת​ובת למשלוח דואר: רחוב ז’בוטינסקי 34, זכרון יעקב 3095136